Vulnerables2018-12-17T13:52:03+00:00
Cargando...

MÚSICA

DETERIORADOS

A punta da lanza comunicativa do proxecto en forma de Country & Blues Heróico

TV

ÓRBITA INTER-X

Os Vulnerables nos medios: tele, radio e prensa.

CONFERENCIAS

LIVING LAB

O laboratorio das ideas, nos tamén investigamos

INTERGENERACIÓN

EXIN

A posta en marcha: interesado nalgunha actividade?

SANTIAGO

CIDADE INTER-X

O que podería ser, unha Cidade Inter-X

ECONOMÍA

SILVER ECONOMY

Mecenado interxeracional, crecendo xuntos.

 VULNERABLES 

Hai unha nova xeración de persoas que se incorporan á xubilación que nada teñen que ver coas remesas de etapas anteriores.

Hoxe día, os e as senior chegan a esta etapa tras unha vida profesional plena, en moitos casos desenvolta en ámbitos de gran relevancia social ou artística. Estes activos, en poder dunha terceira idade de mentalidade urbanita, supoñen un excedente de coñecemento que está a ser ignorado e desaproveitado.

Dende VULNERABLES queremos reinventar o concepto de “envellecemento”, negarmos a aceptar que sexa sinónimo de inactividade e convertelo nun período no que continuar mantendo relacións interxeracionais como ata o momento. Desde a infancia ata a universidade tendemos a relacionarnos con persoas da nosa mesma idade, unha tónica que se interrompe cando comezamos a traballar. Concluída a vida laboral, volta aos inicios e adeus a esa interxeracionalidade.

En VULNERABLES, preguntámonos: por que encaixar, e polo tanto limitar, esa interacción social en base a unha idade?. Pensamos que todos necesitamos a oportunidade de aprender e compartir novos puntos de vista, enriquecer o propio coñecemento e, por suposto, seguir a crecer como persoas.

O estilo de vida que expón VULNERABLES pretende lograr perspectivas diferentes, é outro punto de vista que se necesita, que achega frescura e expón preguntas, achegándonos unha verdadeira aprendizaxe sen distinción xeracional. Somos conscientes de que non todas as persoas que se xubilan teñen o perfil que describimos, non pretendemos encasillar, simplemente servir de paraugas a todos aqueles que se atopen nun limbo por non encaixar no que a sociedade entende como terceira idade.

VULNERABLES convértese nun lugar de encontro entre persoas senior activas, con actitude colaborativa e que desenvolveron na súa vida profesional unha actividade con capacidade de seguir agora achegando coñecemento e experiencia á sociedade máis aló da xubilación. E sobre todo, que estean interesados en deixar o seu legado nunha interacción activa coa mocidade.

ÚLTIMAS NOVAS